Wevers

Wevers zijn personen die kleuren kunnen manipuleren, waardoor de werkelijkheid wordt aangepast. Er zijn zeven verschillende kleuren wevers:

 • Groene wevers zijn goed in genezing, het laten groeien van planten en bomen en het maken van wezens. De luimen hebben het meeste talent voor de kleur groen.
 • Paarse wevers zijn goed in het opzetten van beschermingen. Ook kunnen ze anti-weefsels maken waarmee weefsels weer ongedaan worden gemaakt. Paarse wevers zijn meestal myada's.
 • Gele wevers, de zieners. Ze doen voorspellingen, kunnen op afstand met elkaar communiceren en weten alle weefsels te herkennen. Ook kunnen ze aan iemand zien of die goede of slechte bedoelingen heeft. De naftariërs hebben het meeste talent voor de kleur geel.
 • Roze wevers zijn goed in het maken van illusies, manipulatie, het beïnvloeden van de zintuigen en gedaantewisselingen. Roze wevers zijn meestal safai.
 • Rode wevers zijn goed in vernietigende krachten. Ze zijn goed in het kapot maken van muren, kunnen krachten uitoefenen op grote voorwerpen, weten hoe ze vuurballen kunnen maken, kunnen elektriciteit werpen of energie uit mensen zuigen en ze vastzetten. Deze wevers worden meestal ingezet in gevechten. De mensen hebben deze destructieve kleur over het algemeen het beste onder de knie.
 • Oranje wevers zijn goed in transport en het maken van portalen. Ook kunnen ze grote voorwerpen tillen, zwevende plateaus maken en zwevende vrachtschepen besturen. De zware lasten die ze verplaatsen komen overeen met hun lichaamsbouw; de oerags zijn namelijk het meest getalenteerd in oranje.
 • Blauwe wevers zijn voornamelijk goed in het beïnvloeden van voorwerpen. Ze kunnen krachtige drankjes maken of wapens met bijzondere krachten. De morijzen zijn sterk in de kleur blauw.

De kleuren komen overeen met de rassen van Sondar. Over het algemeen komen de meeste succesvolle wevers uit het ras van dezelfde kleur.

De wevers worden opgeleid in een academie. Binnen de academie is elke kleur een stroming met een meesterwever aan het hoofd. Er zijn verschillende rangen:

 • Meesterwever: de eindverantwoordelijke.
 • 1e rang wever: nemen belangrijke beslissingen, geven raad. Elke stroming heeft hier meestal drie van.
 • 2e rang wever: begeleiden missies en nemen testen af bij leerlingwevers. Elke stroming heeft hier meestal twaalf van.
 • 3e rang wever: het grootste deel van de wevers. Zij hebben hun opleiding afgerond en een doel gevonden. Ze kunnen ervoor kiezen om mensen op te leiden, te gaan werken of om mee te gaan op missies.
 • Voltooide wever: iemand die net zijn studie heeft afgerond en nog op zoek is naar zijn of haar doel.
 • Gespecialiseerde wever: een wever die zich in de laatste twee jaar van zijn opleiding bevindt en een duidelijke richting heeft gekozen.
 • Leerlingwever: een wever die nog bezig is met de eerste drie jaar van zijn of haar opleiding.
 • Ruwe wever: iemand die talent heeft, maar nog gevormd moet worden tot wever.

De stromingen kunnen niet allemaal even goed met elkaar overweg. De volgende kleuren zijn vijandig tegenover elkaar:

 • Groen vs. Rood (heling vs. destructie)
 • Oranje vs. Geel (arbeiders vs. leiders)

Daarnaast bestaan er ook allianties tussen sommige kleuren:

 • Blauw, Paars en Groen (defensief)
 • Rood en Roze (offensief)
 • Blauw en Oranje (praktisch, nuttig in het dagelijks leven)

Blauwe wevers hebben veel aanzien en zijn over het algemeen sterker dan andere wevers. Dit komt doordat de morijzen meestal de sterkste wevers zijn en blauw de kleur is waar ze in uitblinken. Gele wevers worden gezien als minderwaardig en hebben het minste aanzien. Er zijn maar weinig gele wevers, doordat er weinig aanleg is voor geel, maar ook omdat niemand een gele wever wil zijn.


Wilde wevers:

De wilde wevers zijn wevers die buiten het toezicht van de academie staan. Ze zijn op te delen in twee groepen:

 • Wevers die niet genoeg talent hebben om een kleur onder controle te krijgen en daarom van de academie worden gestuurd.
 • Wevers die helemaal niet hebben gestudeerd, maar toch weefsels onder controle hebben gekregen. Soms door het zichzelf te leren of door in dienst te gaan van andere wilde wevers.

De laatste groep is minstens net zo sterk als de wevers van de academie. Ze doen dingen die controversieel zijn, met name door kleuren te mengen, juist de dingen die op de academie afgeraden worden. Daardoor kunnen weefsels instabiel worden en bijvoorbeeld ontploffen.

De wilde wevers zijn veel minder georganiseerd en hechten meer waarde aan relaties dan aan hiërarchie en leerstellingen.